En ideell takorganisation till stöd för genomförandet av åtaganden och värderingar antagna av
medlemsstaterna i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)